Salamat sa Dios sa Pagkasumpong ng Pagtitiwalaan

Photo by Pauline Arellano
Photo by Pauline Arellano

Sa mundo na kung saan ang tiwala ay mailap na sa panahon ngayon,

anong sarap sa kalooban na malaman,

mayroon pa ring pupuwedeng paniwalaan…

 

Hindi nabibili, buti nalang,

kung nagkakataon hindi ako makakasumpong,

salat sa salapi, nguni’t mayaman sa pagtitiwala…

 

Ang sabi lagi ng nakakatanda,

mag-ingat ka iha, ingatan mo ang puso mo,

huwag kang basta magtiwala…

 

“Opo”, ang tugon sa tuwina…

Hanggang marinig ang matamis na tinig,

Sumuway, sa bilin…

 

Pasensya na po,

Ayaw niyo man

sa Pinaglagakan ng aking ‘tiwala’…

 

Alam ko isang araw,

may Awa at tulong na masusumpungan,

masasambitla rin, “oo nga…”

 

Hindi man marinig,

boses na nagsasabing, “anak…”

pero sa kalooban, may nagpapatunay…

 

Sana isang araw,

sana malapit na,

makasama ang mga mahal…

 

Lalo pa lumalaon ang panahon,

sandali lang, akin ng puputulin,

“pangamba”, anong ibig sabihin?

 

Ikaw na po ang bahala,

ilang beses mang lumuha,

alam ko po, sa kalooban Mo,

 

makakasumpong kami…

ng… awa…

 

Salamat sa Panginoon,

Salamat po Ama!

Published by angelaborromeo

Biblically amazed!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: