“Ipagsisiksikan ko ang sarili ko…”

Pebrero, tampok sa mga istasyon ng radyo ang usapin tungkol sa pagiibig. Si ate, ang sabi, kahit ayaw na sa kaniya ni kuya ipagsisiksikan niya ang sarili niya. Napatigil ako. Nausal ko sa aking sarili, “kawawa ka naman ate.”

Pero sa isang banda, ganun din ako pero di nga lang sa umiikot sa pagibig sa aking kabiyak. Eh kung ganon saan? Sa anong aspeto?

Simulan natin.

Naisip ba natin na bakit parang ang daming hadlang para mairaos ang paggawa ng mabuti na naiisip nating gawin. Siyam na taon na ang nakaraan ng una kong marinig kay Bro Eli, “Marami talagang hadlang sa paggawa ng mabuti.” Nang ipaliwanag niya mula sa Biblia, nasabi ko sa’king sarili, “kaya po pala.” Napangiti ako ngayon dahil naaalala ko iyon. Totoong hindi simple sumunod sa kalooban ng Dios. Per awa at tulong Niya, magagawa ng pobre na katulad kong ipagpilitan ang sarili sa samahan na nagpupumilit makasunod sa utos ng Biblia.

Tama! Sa ganung aspeto, “Ipagsisiksikan ko ang sarili ko.”

Ate, isang mensahe, hindi umiikot kay kuya ang buhay. Ilaan mo ang pagibig mo sa “Nasa Itaas”, magagawa Niyang bigyan ka ng lalake na may takot sa Kaniya, na mamahalin ka ng buo, mamahalin ka kung sino ka, sa paraang di mo kailangan ipagsiksikan ang sarili mo. Yan po ang natutunan ko kay Bro Eli at Bro Daniel (na ayon sa Biblia.)

Published by angelaborromeo

Biblically amazed!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: