true…

MATEOPAGE

Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siya nabigyan ng katuwaan at mga sama ng loob, pero wala naman akong masyadong natatandaan na nagcomplain siya sa kasalukuyang buhay niya.

Galing siya sa isang mahirap na pamilya, tatlo silang magkakapatid, ngunit maliliit pa lamang sila ay nagkahiwa-hiwalay na.  Grade one siya nang mamatay ang ama niya dahil sa sakit na tuberculosis, dahil na rin sa hirap ng buhay, kaya nagkasakit ang kanyang ama.  Solo silang isinulong ng kanyang ina na ilang taon palang nawawala ang kayang ama ay pumanaw na rin dahil din sa sakit.  Bago pa man ito mawala sa mundo ng tuluyan ay ipinakasiyo niya silang tatlo sa kaniyang mga kamag-anak, dalawang kapatid niyang lalaki sa Ilocos at siya (panganay) ay natira sa kaibigang matalik ng kanyang ina sa Pasay.  Mula noon, hindi na niya nakita pa ang kaniyang dalawang kapatid na lalaki.  Pinag-aral siya ng kumupkop sa…

View original post 799 more words

Published by angelaborromeo

Biblically amazed!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: